img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Jak sprostować wpis w księdze wieczystej?

 

Księga wieczysta jest publicznym rejestrem  przedstawiającym stan prawny nieruchomości. Zawiera informacje jawne, a z ujawnionym w niej stanem prawnym wiąże się domniemanie, że stan ten jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Księga składa się z 4 działów, a wpisów praw na nieruchomości można dokonywać na drodze sformalizowanej procedury wnioskowej.

Kupujesz mieszkanie? Sprawdź księgę wieczystą!

Zakup mieszkania, szczególnie gdy korzystamy z kredytu hipotecznego, to bardzo poważna decyzja. Nietrafiona inwestycja lub nieostrożność przy zakupie mogą spowodować, że zamiast cieszyć się z własnego „M”, będziemy borykać się z problemami finansowymi i odpierać roszczenia wierzycieli. Jednakże dzięki kilku prostym działaniom można zapewnić sobie spokój lub uniknąć niekomfortowych sytuacji w przyszłości.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Spłaciłeś kredyt hipoteczny lub inną wierzytelność zabezpieczoną wpisem w księdze wieczystej? Pamiętaj o dokonaniu wykreślenia wpisu.

 

Na wstępie przypomnieć należy, że hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, która zabezpiecza wierzytelność powstałą z określonego stosunku prawnego. Ustanowienie hipoteki umożliwia wierzycielowi zaspokojenie się w pierwszej kolejności z nieruchomości, bez względu na to komu przysługuje prawo własności.

Hipoteczna odpowiedzialność tylko za własne długi.

 

Wczoraj, tj. 7 sierpnia 2013 roku weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Na ich mocy właściciele podzielonej nieruchomości nie będą już odpowiadać za cudze długi.

Twoja nieruchomość nie ma księgi wieczystej? Postaraj się o jej założenie!

 

Wciąż istnieje na terenie Polski sporo nieruchomości, które z różnych względów nie mają założonej księgi wieczystej (nigdy nie miały założonej księgi albo księga zaginęła lub uległa zniszczeniu). Szczególnie częste są przypadki braku ksiąg dla nieruchomości gruntowych na terenach wiejskich. Wynika to z faktu, że w dekadach powojennych obrót nieruchomościami miał często nieformalny charakter, np. nie sporządzano aktów notarialnych, a wiele nieruchomości miało nieuregulowany stan prawny.

Subscribe to RSS - Ustawa o księgach wieczystych i hipotece