img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

UOKiK

Gwarancja a rękojmia

 

Pojęcia gwarancji i rękojmii często są w praktyce utożsamiane, mimo faktu, iż stanowią one o dwóch zupełnie różnych rodzajach odpowiedzialności sprzedawcy za kupiony przez nas towar.

Ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

SOKiK: niedozwolone klauzule umowne w zakresie ubezpieczenia samochodu

Czas trwania promocji musi być zawsze podany!

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z grudnia 2010 r., nakładającą na kontrolowaną spółkę karę w wysokości 117 tyś. złotych. UOKiK zarzucił spółce naruszenie obowiązku rzetelnego, pełnego i prawdziwego informowania konsumentów o składanej przez przedsiębiorcę ofercie.

Prezes UOKiK ukarał NFZ karą ponad 361 tys. zł.

UOKiK wygrał w sądzie z PZU.

Znany sklep ze sprzętem elektronicznym zapłaci za wprowadzanie w błąd.

 

UOKiK poinformował o ukaraniu kolejnego przedsiębiorcy za nieuczciwe praktyki względem konsumentów.  Decyzją Urzędu nr RPZ 22/2013 z dnia 25 września 2013 uznano, iż  Euro Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadził nieuczciwą praktykę rynkową, za co nałożona została kara w wysokości pół miliona złotych.

Firmy windykacyjne pod lupą UOKiK.

Decyzją RWR nr 25/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta uznał, iż spółka windykacyjna „Ultimo” dopuściła się działań naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Postępowanie przeciwko firmie windykacyjnej z Wrocławia zostało wszczęte w czerwcu 2013 roku po otrzymaniu skargi od konsumenta.

Przedsiębiorca – donosiciel w słusznej sprawie?

 

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Mają one na celu zwiększenie efektywności wykrywania i zwalczania nieuczciwych praktyk dotyczących zmów cenowych oraz ułatwienie antymonopolowych kontroli koncentracji. Chodzi przede wszystkim o rozszerzenie i spopularyzowanie programu leniency, który mimo iż funkcjonuje już od 2004 roku, to jednak nie przynosi spodziewanych efektów i jest praktycznie nieznany w środowisku przedsiębiorców.

Definicja konsumenta - kim tak naprawdę jest kupujący?

Strony

Subscribe to RSS - UOKiK