img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

przedsiębiorca

Gwarancja a rękojmia

 

Pojęcia gwarancji i rękojmii często są w praktyce utożsamiane, mimo faktu, iż stanowią one o dwóch zupełnie różnych rodzajach odpowiedzialności sprzedawcy za kupiony przez nas towar.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

 

Zgodnie z art. 21 ustawy  z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (zwanej dalej „Puin”) wniosek taki należy złożyć w ciągu dwóch tygodni od chwili powstania w spółce stanu niewypłacalności.

PARPA: handel alkoholem w sieci jest nielegalny

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa wnioski do prokuratury o wszczęcie postępowania wobec przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe oferujące sprzedaż alkoholu przez sieć. W opinii agencji rządowej handlowcy Ci łamią przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Czas trwania promocji musi być zawsze podany!

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z grudnia 2010 r., nakładającą na kontrolowaną spółkę karę w wysokości 117 tyś. złotych. UOKiK zarzucił spółce naruszenie obowiązku rzetelnego, pełnego i prawdziwego informowania konsumentów o składanej przez przedsiębiorcę ofercie.

Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę wniesioną przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  zarzuca niezgodność z art. 20, art. 22, art. 31 ust.1-2 Konstytucji.

Co identyfikuje przedsiębiorcę - firma czy nazwa?

 

Oba pojęcia wywołują wiele nieporozumień w codziennym życiu, z uwagi na fakt, że mają one odmienne znaczenie w języku potocznym i w języku prawniczym. Dlatego też, wyjaśnienie znaczenia tych określeń na gruncie prawa cywilnego, jest niezbędne dla zrozumienia istoty identyfikacji przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym.

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

Prezes UOKiK ukarał NFZ karą ponad 361 tys. zł.

Przedsiębiorcy chwalą przepisy o Biurze Informacji Gospodarczej i postulują dalsze zmiany.

W związku z prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki badaniem funkcjonowania ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, również przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan podjęli się jej oceny.

Wchodzi w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

 

Dnia 21 listopada 2013 r. wejdzie w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2013 poz. 1291), która zastąpi ustawę z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zwaną ustawą antykryzysową. 

Strony

Subscribe to RSS - przedsiębiorca