img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

podatek

Czy przekazanie darowizny zwalnia od podatku?

Czy dłużnicy państwa będą wpisywani do elektronicznego rejestru?

 

Ministerstwo Finansów szykuje kolejną nowelizację przepisów – trwają prace nad projektem zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projekt przewiduje utworzenie elektronicznego rejestru dłużników zalegających z zapłatą należności publicznoprawnych, zwykle podatków. Autorzy projektu przewidują, że groźba wpisu danej osoby do takiego rejestru spowoduje, iż część z nich spłaci należność, co przyniesie państwu wpływ do budżetu.

Jednolita, europejska deklaracja VAT.

Komisja Europejska zaproponowała jeden wzór deklaracji podatkowej VAT, który miałby obowiązywać na terenie całej UE. Standardowy wzór zastąpić ma obecne 28 wzorów deklaracji stosowanych w poszczególnych państwach członkowskich. Ujednolicenie deklaracji wprowadzane jest w celu ograniczenia biurokracji, ułatwienia przestrzegania przepisów podatkowych i zwiększenia wydajności administracji podatkowej w całej UE.

Przyznanie się do błędu pomaga uniknąć sankcji za przestępstwo podatkowe.

Duże zmiany w VAT od 2014 roku.

Rewolucyjne zmiany dotyczące podatku VAT czekają nas od 1 stycznia 2014 roku. Według ekspertów to największa i najdalej idąca reforma w opodatkowaniu VAT w całej historii jego funkcjonowania w Polsce. Zmodyfikowane zostaną m. in. zasady określania momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania czy odliczania podatku naliczonego.

Obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku przepisy nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przewidują:

Sprzedaż domowych wyrobów możliwa bez konieczności rejestracji DG.

 

Takie rozwiązanie zakłada senacki Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt ustawy ma na celu umożliwienie rolnikom nieopodatkowanej i odformalizowanej produkcji i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych (np. pieczywo, wędliny, dżemy, kompoty, sery).

Ulga za złe długi w 2013 roku.

 

Zgodnie z przepisami wierzyciel może dokonać korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną.

Umowa dożywocia a podatki.

Zwolnienie z podatku w przypadku dziedziczenia.

Zapomniałeś poinformować US o spadku lub darowiźnie i zapłaciłeś podatek? Do 18 lipca możesz ubiegać się o jego zwrot!

Zgodnie z wyjaśnieniem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, podatnicy, którzy w latach 2007-2008 nie zdążyli w ciągu miesiąca powiadomić urzędu skarbowego o otrzymaniu spadku lub darowizny i z tego powodu musieli zapłacić podatek, mogą do 18 lipca tego roku ubiegać się o zwrot kwoty tego podatku.

Subscribe to RSS - podatek