img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

odszkodowanie

Odpowiedzialność małoletnich za szkodę

 

Regułą ogólną w prawie cywilnym jest, iż każdy ponosi osobistą odpowiedzialność za uczynioną drugiej osobie szkodę. Zgodnie z zasadami konstruowanymi przez kodeks cywilny, odpowiedzialność za szkodę powstaje zarówno na skutek  niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.), jak również w związku z tzw. deliktami, czyli czynami niedozwolonymi.

Jaki wypadek jest wypadkiem przy pracy?

UFG ocenił ubezpieczycieli komunikacyjnych w najnowszym rankingu.

Już po raz trzeci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) przygotował ranking dotyczący jakości danych przekazywanych mu przez ubezpieczycieli komunikacyjnych. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK Ośrodek Informacji UFG gromadzi i administruje ogólnopolską bazą danych o ubezpieczeniach OC i AC oraz o odszkodowaniach wypłaconych z tych polis.

SN: Można odziedziczyć prawo do dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej spadkodawcy.

Regres ubezpieczeniowy – czy jest się czego obawiać?

Wyższe kary za brak polisy OC posiadaczy pojazdów w 2014 roku.

 

Jak informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) w przyszłym roku wzrośnie wysokość podstawowej kary za brak ubezpieczenia OC. Właściciel samochodu osobowego, który przez czas dłuższy niż dwa tygodnie nie wykupi polisy będzie musiał uiścić 3360 zł (do tej pory było to 3200 zł).

Ubezpieczenie telefonu komórkowego - na co warto zwrócić uwagę?

 

Niemała wartość zaawansowanych technologicznie egzemplarzy telefonów komórkowych sprawia, że warto rozważyć potrzebę ich ubezpieczenia. W chwili obecnej, można odczuć znaczący wzrost zainteresowania tego typu usługami przez operatorów komórkowych i towarzystwa ubezpieczeniowe, które szukają dodatkowego źródła dochodu, ale także klientów, którzy chcą zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami ziszczenia się ryzyk, przed którymi takie ubezpieczenie ma chronić.

Z błędami nie tylko do sądu - wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

 

1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zmieniając dodatkowo jeszcze kilka aktów prawnych, w tym m.in. ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nowelizacja powołała wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalach.

W jakim czasie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Facebook zapłaci odszkodowanie za wykorzystywanie prywatnych danych.

Strony

Subscribe to RSS - odszkodowanie