img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

nowelizacje

Będą zmiany w ustawie o komornikach

 

Dnia 23 lutego 2015 r. przekazano Prezydentowi oraz marszałkowi Senatu ustawę o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (u.k.e.). Ustawa zakłada ograniczenie liczby spraw prowadzonych przez kancelarie komornicze i ma wejść w życie w przeciągu 6 miesięcy od ogłoszenia, z wyjątkiem ograniczenia spraw do 10 tysięcy, które wejdzie w życie w ciągu 9 miesięcy.

Zaostrzenie kar dla pijanych kierowców

 

Niedawno pod obrady Sejmu trafił ponownie projekt nowelizacji przepisów Kodeksu karnego, po naniesieniu 14 poprawek przez Senat, zaostrzający kary m.in. dla pijanych kierowców.

Nowelizacja dot. rejestracji spółek

Egzekucja unijnych orzeczeń w Polsce.

Już wkrótce zarejestrujemy spółkę jawną i komandytową przez Internet

 

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ma celu, wprowadzenie możliwości rejestracji spółek jawnych i komandytowych przez Internet, za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przy wykorzystaniu wzorców umów udostępnionych w tym systemie, a tym samym ułatwienie dla przedsiębiorców, umożliwiające im elektroniczne załatwianie spraw. Obecnie możliwość rejestracji spółek przez Internet dotyczy tylko spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego na poziomie współpracy europejskiej.

 

Na skutek przyjęcia przez Parlament Europejski oraz Radę rozporządzenia 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz rozporządzenia 606/2013 w sprawach wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych, powstała konieczność nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Urlop rodzicielski nie tylko dla matki.

 

30 września 2014r. rząd przyjął projekt nowelizacji w sprawie urlopu rodzicielskiego dla samotnych ojców, który został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, ojciec może korzystać z urlopu rodzicielskiego, gdy matka pracuje i wykorzysta pierwsze 14 tygodni urlopu, który jest zarezerwowany wyłącznie dla niej. Prawo do urlopu ojca jest prawem pochodnym, ponieważ zależy od uprawnień matki.

Nowa broń w walce z piratami drogowymi.

 

Od sierpnia 2014 r. w komendach wojewódzkich Policji działają specjalne zespoły do walki z piratami drogowymi. Polecenie ich utworzenia wydał Komendant Główny Policji, gen. Marek Działoszyński. Jednostki te mają jasno określony cel działania – zwalczanie tzw. agresywnych zachowań na drogach.

Czy dłużnicy państwa będą wpisywani do elektronicznego rejestru?

 

Ministerstwo Finansów szykuje kolejną nowelizację przepisów – trwają prace nad projektem zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projekt przewiduje utworzenie elektronicznego rejestru dłużników zalegających z zapłatą należności publicznoprawnych, zwykle podatków. Autorzy projektu przewidują, że groźba wpisu danej osoby do takiego rejestru spowoduje, iż część z nich spłaci należność, co przyniesie państwu wpływ do budżetu.

Zmiana w prawie karnym - od teraz gwałt zawsze ścigany z urzędu.

Strony

Subscribe to RSS - nowelizacje