img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

nieruchomość

Jak sprostować wpis w księdze wieczystej?

 

Księga wieczysta jest publicznym rejestrem  przedstawiającym stan prawny nieruchomości. Zawiera informacje jawne, a z ujawnionym w niej stanem prawnym wiąże się domniemanie, że stan ten jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Księga składa się z 4 działów, a wpisów praw na nieruchomości można dokonywać na drodze sformalizowanej procedury wnioskowej.

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym.

 

Senat rozpatruje uchwaloną przez Sejm 15 września br. ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Wprowadza ona nowy produkt finansowy na polskim rynku, będący alternatywą dla regulowanej dotychczas przepisami Kodeksu cywilnego umowy renty lub dożywocia. Odwrócona hipoteka jest szczególnie atrakcyjna dla seniorów posiadających nieruchomość, którzy chcą uzyskać dodatkowe środki pieniężne.

Kupujesz mieszkanie? Sprawdź księgę wieczystą!

Zakup mieszkania, szczególnie gdy korzystamy z kredytu hipotecznego, to bardzo poważna decyzja. Nietrafiona inwestycja lub nieostrożność przy zakupie mogą spowodować, że zamiast cieszyć się z własnego „M”, będziemy borykać się z problemami finansowymi i odpierać roszczenia wierzycieli. Jednakże dzięki kilku prostym działaniom można zapewnić sobie spokój lub uniknąć niekomfortowych sytuacji w przyszłości.

Drzewo kontra wjazd do garażu.

Prawnie istotne, choć jeszcze nieprawomocne orzeczenie zapadło w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu (sygn. akt : II SA/Wr 71/14). Sąd ten przyznał właścicielce działki prawo wycięcia drzewa ograniczającego jej swobodne korzystanie z wiaty garażowej.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Przedsiębiorcy chwalą przepisy o Biurze Informacji Gospodarczej i postulują dalsze zmiany.

W związku z prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki badaniem funkcjonowania ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, również przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan podjęli się jej oceny.

Roszczenie o zachowek przysługuje nawet wtedy, gdy nie ma testamentu.

Zasady zarządu nieruchomością wspólną.

 

Obowiązujące przepisy traktują  zasady zarządu nieruchomością wspólną w sposób, co do zasady, swobodny. Współwłaściciele mogą bowiem  w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego w sposób dowolny określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, w tym w szczególności mogą powierzyć ten zarząd osobie fizycznej albo prawnej.

Jak korzystnie zawrzeć umowę przedwstępną?

Umowa przedwstępna zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego to taka umowa, dzięki której jedna lub obie strony danego stosunku prawnego  zobowiązują się do zawarcia w przyszłości określonej umowy, czyli umowy przyrzeczonej.

Umowa dożywocia a podatki.

Strony

Subscribe to RSS - nieruchomość