img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

nieletni

Odpowiedzialność małoletnich za szkodę

 

Regułą ogólną w prawie cywilnym jest, iż każdy ponosi osobistą odpowiedzialność za uczynioną drugiej osobie szkodę. Zgodnie z zasadami konstruowanymi przez kodeks cywilny, odpowiedzialność za szkodę powstaje zarówno na skutek  niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.), jak również w związku z tzw. deliktami, czyli czynami niedozwolonymi.

Konsekwencje prawne sprzedaży alkoholu nieletniemu.

Zmiany w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

W zeszłym tygodniu, w piątek - 26 lipca, Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji przepisów regulujących postępowanie w sprawach nieletnich. Wprowadzane zmiany mają na celu uwzględnienie wielu postulatów wskazywanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Subscribe to RSS - nieletni