img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Krajowy Rejestr Sądowy

Nowelizacja dot. rejestracji spółek

Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Co identyfikuje przedsiębiorcę - firma czy nazwa?

 

Oba pojęcia wywołują wiele nieporozumień w codziennym życiu, z uwagi na fakt, że mają one odmienne znaczenie w języku potocznym i w języku prawniczym. Dlatego też, wyjaśnienie znaczenia tych określeń na gruncie prawa cywilnego, jest niezbędne dla zrozumienia istoty identyfikacji przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym.

Koszt wpisu numerów NIP i REGON w KRS.

Od czasu wprowadzenia zasady "jednego okienka", pojawia się sytuacja, że zarejestrowana spółka działa z niekompletnymi informacjami ujawnionymi w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Dotyczy  to w szczególności numerów NIP oraz REGON.

Subscribe to RSS - Krajowy Rejestr Sądowy