img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Kodeks karny

Zaostrzenie kar dla pijanych kierowców

 

Niedawno pod obrady Sejmu trafił ponownie projekt nowelizacji przepisów Kodeksu karnego, po naniesieniu 14 poprawek przez Senat, zaostrzający kary m.in. dla pijanych kierowców.

Zmiana w prawie karnym - od teraz gwałt zawsze ścigany z urzędu.

Co grozi za brak przestrzegania zasad ochrony danych osobowych?

 

Wbrew pozorom, za złamanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych firmom grożą kary nie niższe niż za przestępstwa gospodarcze. Co więcej, oprócz kar finansowych można również ponieść odpowiedzialność karną z pozbawieniem wolności na dwa lata włącznie.  Tymczasem złamać przepisy z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest bardzo łatwo.

Kiedy sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdu?

Odpowiedzialność karna w przypadku paserstwa.

 

Przestępstwo paserstwa polega na nabywaniu, przyjmowaniu, pomocy w zbywaniu, a także ukryciu rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego. Może to być przedmiot pochodzący z kradzieży, łapówka rzeczowa, a także zapłata za zlecone przestępstwo. Najczęściej jednak dotyczy handlu skradzionymi przedmiotami. Jak wynika z wieloletnich doświadczeń Policji, prowadzone do tej pory przez śledczych sprawy kradzieży, pozwalają na użycie stwierdzenia nie tyle, że okazja czyni złodzieja ale okazja także czyni pasera.

Finał procesu Katarzyny W.

 

Sąd uznał Katarzynę W. winną zarzucanego czynu - zabójstwa sześciomiesięcznej córki i skazał ją na 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok ogłoszony przez sąd oznacza, że Katarzyna W. będzie mogła ubiegać się o warunkowe wcześniejsze zwolnienie dopiero po 15 latach.

Będą zmiany w Kodeksie karnym?

 

Dnia 30 sierpnia br. do Sejmu, wniesiony został Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.  Celem projektu jest uchylenie § 3 art. 226 Kodeksu karnego, tj. przepisu statuującego karalność publicznego znieważenia albo poniżenia konstytucyjnego organu RP. Aktualne brzmienie przepisu: "Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Wykroczenie chuligańskie - co na to prawo?

 

Na wstępie zależy wskazać iż samo wykroczenie jest to czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Sprawca czynu zabronionego nie popełnia wykroczenia, jeżeli czyn jest niezawiniony (art. 1 §2 Kodeksu wykroczeń).

Efekt widza, czyli pomóż i bądź bohaterem!

Subscribe to RSS - Kodeks karny