img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

klauzule niedozwolone

Ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

SOKiK: niedozwolone klauzule umowne w zakresie ubezpieczenia samochodu

Czas trwania promocji musi być zawsze podany!

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z grudnia 2010 r., nakładającą na kontrolowaną spółkę karę w wysokości 117 tyś. złotych. UOKiK zarzucił spółce naruszenie obowiązku rzetelnego, pełnego i prawdziwego informowania konsumentów o składanej przez przedsiębiorcę ofercie.

Bank ukarany za niedozwoloną klauzulę w swoim wzorcu umowy kredytu konsumenckiego.

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że bank Deutsche Bank PBC naruszył zbiorowe interesy konsumentów poprzez zastosowanie postanowienia o treści:

UOKiK - klauzule niedozwolone praktyką w sklepach internetowych.

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów alarmuje – liczba małych i średnich przedsiębiorców oferujących swoje usługi w oparciu o samodzielnie sporządzone regulaminy i warunki zawierania umów rośnie. To z kolei, przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia może oznaczać dodatkowe koszty po stronie przedsiębiorcy z tytułu postępowania przed sądem o stosowanie klauzul niedozwolonych. Średni koszt przegranej sprawy wynosi  ok. 2 tysięcy złotych.

UOKiK na tropie nieuczciwych stowarzyszeń.

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził sprzeciw dla praktyk podjętych przez stowarzyszenia, których działalność obliczona jest na uzyskanie korzyści finansowych od przedsiębiorców w związku ze stosowaniem przez nich klauzul niedozwolonych. W ocenie UOKiK-u, działanie takie może mieć charakter szantażu i stanowi nadużycie obowiązującego prawa.

Subscribe to RSS - klauzule niedozwolone