img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

kierowca

Zaostrzenie kar dla pijanych kierowców

 

Niedawno pod obrady Sejmu trafił ponownie projekt nowelizacji przepisów Kodeksu karnego, po naniesieniu 14 poprawek przez Senat, zaostrzający kary m.in. dla pijanych kierowców.

Nowa broń w walce z piratami drogowymi.

 

Od sierpnia 2014 r. w komendach wojewódzkich Policji działają specjalne zespoły do walki z piratami drogowymi. Polecenie ich utworzenia wydał Komendant Główny Policji, gen. Marek Działoszyński. Jednostki te mają jasno określony cel działania – zwalczanie tzw. agresywnych zachowań na drogach.

Policja ma prawo badać kierowców na spożycie alkoholu, nawet pod przymusem.

 

Wątpliwości, czy funkcjonariusze rzeczywiście mogą użyć w takich przypadkach siły, powstały po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w marcu. Sędziowie orzekli, że rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości pozwalające na stosowanie środków przymusu wobec ludzi, którzy nie chcą się poddać badaniom, narusza Konstytucję, bo sprawy dotyczące praw i wolności obywatelskich muszą być regulowane w ustawach, a nie w rozporządzeniach. Wyrok oznaczał, że nie było podstawy prawnej, by zmuszać kierowców do badań.

Subscribe to RSS - kierowca