img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Informacje Prawne

23-10-2013 16:20
  Według przepisów polskiego prawa, jedyną dopuszczalną formą rozwiązania małżeństwa jest rozwód. Czasami jednak jego orzeczenie może okazać się z różnych powodów niecelowe i niewskazane. Stąd też ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do porządku prawnego instytucji separacji, która ma za...
22-10-2013 16:47
  Komisja Europejska wniosła do Trybunału sprawę przeciwko Polsce w związku z niewłaściwą implementacją przepisów dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. W ocenie Komisji wątpliwości budzą przepisy wykluczające...
21-10-2013 16:17
  Niemała wartość zaawansowanych technologicznie egzemplarzy telefonów komórkowych sprawia, że warto rozważyć potrzebę ich ubezpieczenia. W chwili obecnej, można odczuć znaczący wzrost zainteresowania tego typu usługami przez operatorów komórkowych i towarzystwa ubezpieczeniowe, które szukają...
18-10-2013 18:50
  Zakaz prowadzenia pojazdu to jeden ze środków karnych przewidzianych przez art. 39 Kodeksu karnego. Zgodnie z art. 42 wyżej wymienionego kodeksu, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko...
17-10-2013 17:49
  Częstym problemem przed jakim stają poszkodowani jest brak wiedzy o tym, do kogo skierować swoje roszczenia o odszkodowanie. Większość jest przekonana, że podmiotem właściwym jest sprawca szkody. Fakt, że czasem jest to osoba znana lub bliska często powoduje, że poszkodowani rezygnują z...
16-10-2013 18:17
  Ze względu na postępujący proces uświadamiania pracodawców co do złożoności problemu praw autorskich, coraz częściej pojawia się problematyka tzw. utworów pracowniczych. Również pracownik świadom swego twórczego wkładu w działanie firmy zadaje sobie pytanie, do kogo należą majątkowe prawa...
15-10-2013 14:02
  Niemal jednogłośnie została uchwalona przez Sejm ustawa o ochronie miejsc pracy w firmach, które odczują skutki kryzysu ekonomicznego. Nowe regulacje pozwolą przedsiębiorcom na skorzystanie z instytucji przestoju ekonomicznego. Wprowadzenie przestoju ekonomicznego w zakładzie pracy umożliwi...
14-10-2013 18:33
  Sejm w ekspresowym tempie przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Umożliwi ona aneksowanie dotychczasowych umów zawartych ze świadczeniodawcami bez konieczności przeprowadzania nowych postępowań konkursowych, a  przez to...
14-10-2013 18:24
  Jak wiadomo, sprzedaż ubezpieczeń może przynosić intratne zyski. Dlatego też nie może dziwić, że fakt ten został zauważony przez sektor bankowy. W ten sposób od kilkudziesięciu lat na świecie i od kilkunastu lat w Polsce prężnie rozwija się bankowość ubezpieczeniowa. Rozwojowi sprzyja duża...
11-10-2013 15:10
  Trwają prace nad zgłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (m.in. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy...

Strony