img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Informacje Prawne

04-02-2014 12:34
Jeżeli zakupiony przez nas towar ma wady, możliwe jest skorzystanie z uprawnień przysługujących nam na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności chodzi tu o normy chroniące konsumentów, tj. osoby fizyczne, które dokonują czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich...
28-01-2014 17:44
Jak wynika z nowelizacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie, przestępstwo zgwałcenia oraz niektóre z przestępstw seksualnych przestaną być ścigane dopiero po wyraźnym wniosku ofiary przestępstwa. Zgodnie z nowymi przepisami,  przestępstwo zgwałcenia, nadużycia...
21-01-2014 13:41
Zgodnie z art. 844(1) Kodeksu postępowania cywilnego, przepisy dotyczące egzekucji z ruchomości stosuje się odpowiednio do egzekucji ze zwierząt, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt.   Warto wskazać, iż tak szerokie odesłanie do innych przepisów jest bardzo...
17-01-2014 16:44
  Zgodnie z Kodeksem pracy zasadą jest, iż umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 1) 2 tygodnie...
14-01-2014 18:16
  Narodowy Fundusz Zdrowia to jedyny podmiot uprawniony do zarządzania pieniędzmi pochodzącymi ze składek zdrowotnych. Każdy pracownik czy zleceniobiorca, osiągający wynagrodzenie równe minimalnemu (obecnie 1680 zł), odprowadza na tę składkę miesięcznie ponad 130 zł. Szpitale i przychodnie mogą...
13-01-2014 18:33
  Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o rzeczach znalezionych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Określono w nim m.in. prawa i obowiązki znalazcy rzeczy, zasady i sposób przejmowania znalezionych rzeczy, sposób poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru i tryb postępowania ze...
07-01-2014 17:00
  Nowy rok przyniósł nam nowe zasady doręczania przesyłek z sądów i prokuratur. Od 1 stycznia 2014 roku nastąpiła zmiana operatora, który dostarczy powiadomienia i wezwania skierowane do nas z ww. instytucji. 18 grudnia 2013 roku, Polska Grupa Pocztowa podpisała odpowiednią umowę ze skarbem...
23-12-2013 15:14
  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest tzw. ograniczonym prawem rzeczowym, bardzo zbliżonym do własności. Własność to najszersze i najbardziej podstawowe prawo rzeczowe umożliwiające właścicielowi korzystanie, pobieranie pożytków z rzeczy i rozporządzanie rzeczą z wyłączeniem innych...
19-12-2013 16:06
  Na podstawie art. 446 § 4 k.c. sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zgodnie z niedawną uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2013 roku, takie roszczenie podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych...
16-12-2013 18:17
W związku z prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki badaniem funkcjonowania ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, również przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan podjęli się jej oceny. Funkcjonująca od trzech lat...

Strony