img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Informacje Prawne

20-08-2014 15:40
  Oba pojęcia wywołują wiele nieporozumień w codziennym życiu, z uwagi na fakt, że mają one odmienne znaczenie w języku potocznym i w języku prawniczym. Dlatego też, wyjaśnienie znaczenia tych określeń na gruncie prawa cywilnego, jest niezbędne dla zrozumienia istoty identyfikacji...
28-07-2014 17:14
  Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa wypadkowa) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 1) podczas lub w...
02-07-2014 16:21
Zakup mieszkania, szczególnie gdy korzystamy z kredytu hipotecznego, to bardzo poważna decyzja. Nietrafiona inwestycja lub nieostrożność przy zakupie mogą spowodować, że zamiast cieszyć się z własnego „M”, będziemy borykać się z problemami finansowymi i odpierać roszczenia wierzycieli. Jednakże...
30-06-2014 19:47
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło dwie bezpłatne e-usługi pozwalające uzyskać informacje o historii konkretnego egzemplarza samochodu czy autobusu. Historia Pojazdu i Bezpieczny Autobus, bo takie nazwy posiadają te usługi, skierowane są głównie do nabywców samochodów używanych i...
26-06-2014 15:01
Prawnie istotne, choć jeszcze nieprawomocne orzeczenie zapadło w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu (sygn. akt : II SA/Wr 71/14). Sąd ten przyznał właścicielce działki prawo wycięcia drzewa ograniczającego jej swobodne korzystanie z wiaty garażowej. Kobieta wystąpiła do...
18-06-2014 14:59
Wielu rodziców zastanawia się czy mogą, a jeśli tak to na jakich warunkach pracować podczas urlopu wychowawczego. Odpowiedzi na to pytanie dostarcza art. 1862 Kodeksu pracy (k.p). Warto również przypomnieć, że z urlopu wychowawczego mogą skorzystać zarówno matka jak i ojciec dziecka. Jak...
28-05-2014 18:13
Istnieje instytucja prawa cywilnego, która pozwala na zastąpienie oświadczenia woli strony zobowiązanej do jego złożenia przez orzeczenie sądu. Sąd może wydać je na żądanie osoby uprawnionej, zainteresowanej dokonaniem określonej czynności prawnej. Na tej podstawie sąd może stwierdzić, że dana...
12-05-2014 17:26
Możliwość wykonywania pracy zdalnie, nie opuszczając własnego "m", wprowadzona została do Kodeksu pracy z dniem 16 października 2007 r. przez ustawę z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1288). Wcześniejsze przepisy co prawda nie...
30-04-2014 18:03
Od czasu wprowadzenia zasady "jednego okienka", pojawia się sytuacja, że zarejestrowana spółka działa z niekompletnymi informacjami ujawnionymi w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Dotyczy  to w szczególności numerów NIP oraz REGON. O ile nie stwarza to większych problemów...
30-04-2014 18:00
Jak stanowi art. 41 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w celu ochrony praw pacjenta określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych ustanawia się Rzecznika Praw Pacjenta. Ten przepis, którego mocą ustawodawca ustanowił nowy centralny organ...

Strony