img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Informacje Prawne

20-06-2013 12:07
  Każdy z nas był przynajmniej raz w sytuacji, kiedy po zakupie danego produktu okazał się on wadliwy, a wina za wadliwy towar leżała ewidentnie po stronie producenta lub przedsiębiorcy, który nam go sprzedał. Również w przypadku niezadowolenia z wykonanej przez przedsiębiorcę usługi nie jeden...
20-06-2013 12:04
  Zgodnie z art. 1672 Kodeksu pracy „pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu”. Wniosek o udzielenie...

Strony