img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Informacje Prawne

24-06-2013 15:53
  Wciąż istnieje na terenie Polski sporo nieruchomości, które z różnych względów nie mają założonej księgi wieczystej (nigdy nie miały założonej księgi albo księga zaginęła lub uległa zniszczeniu). Szczególnie częste są przypadki braku ksiąg dla nieruchomości gruntowych na terenach wiejskich....
21-06-2013 22:24
  Zakrwawiony, nieprzytomny mężczyzna w rozbitym samochodzie z powalonym na maskę drzewem. Oto groźnie wyglądający wypadek, zainscenizowany przez policję niespełna rok temu w ramach akcji „Nie bój się ratować życia innym.” Cel akcji? Uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego wartości, jako...
21-06-2013 16:51
  Kierowcy sfotografowani przez fotoradar otrzymują wezwania od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w których ten "sugeruje", aby kierowcy nie przyznawali się do winy oraz nie wskazywali kto prowadził pojazd. W zamian kierowcy mogą liczyć na niższy mandat i brak punktów karnych. Czy...
21-06-2013 16:45
  Konieczność nowelizacji ustawy o uprawnieniach dla nauczycieli do ulgowych przejazdów jest spowodowana orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2010 r., w którym Trybunał uznał, że przyznanie ulgi na przejazdy dla nauczycieli wyłączając nauczycieli przedszkoli jest niezgodne z...
21-06-2013 16:31
  Renta rodzinna stanowi świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego, który w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. W...
20-06-2013 12:22
  Żyjemy w dość dziwnych czasach, w których umowa o pracę stała się „towarem luksusowym”. Powodem takiego stanu rzeczy jest - w moim odczuciu - przerośnięte prawodawstwo regulujące stosunek pracy i związane z nim świadczenia socjalne (całe ustawodawstwo z zakresu ubezpieczeń społecznych). Nie...
20-06-2013 12:20
  Sejmowa komisja finansów zaproponowała w środę 17 poprawek do nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej. Zmiany w przepisach umożliwią skuteczniejszą wymianę informacji podatkowych z fiskusem z innych krajów UE. Poprawki zgłoszone podczas środowego posiedzenia...
20-06-2013 12:13
  Zwiększone migracje ludności w dobie globalizującego się świata związane tak z poszukiwaniem zatrudnienia jak i innymi sytuacjami życiowymi sprawiają, że niekiedy zagranicą konieczne jest przedstawienie odpisów polskich aktów stanu cywilnego, takich jak akt urodzenia, akt małżeństwa czy akt...
20-06-2013 12:11
  Pomimo naklejek umieszczanych na przystankach, informujących o zakazie palenia, wciąż sporo osób pali pod wiatami przystanków. Przyjemność taka może być jednak kosztowna. Jednocześnie obszar zakazu palenia na przystanku jest uzależniony od jego lokalizacji. Jeżeli przystanek znajduje się na...
20-06-2013 12:09
  Zagadnieniem doniosłym społecznie i prawnie jest kwestia pracowniczej odpowiedzialności za mienie powierzone. Kwestię tę regulują przepisy kodeksu pracy w art. 124 i n. Jak stanowi art. 124 § 1 pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się: pieniądze, papiery...

Strony