img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Informacje Prawne

27-06-2013 17:16
  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyraźnie stanowi, że „zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej”. Taka praktyka w świetle przepisów prawa...
27-06-2013 17:11
Według przepisów kodeksu cywilnego, odpowiedzialność solidarna dłużników zachodzi wtedy, gdy kilku dłużników jest zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie...
27-06-2013 16:51
  Zgodnie z kodeksem pracy podnoszenie kwalifikacji zawodowych to zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Zgoda pracodawcy może być wyrażona także w sposób dorozumiany. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe,...
27-06-2013 16:42
  Zabezpieczenie roszczeń pracodawcy wobec pracownika poprzez weksel in blanco będzie zakazane – tak zakłada projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Obecnie nie ma jednoznacznych regulacji wyłączających stosowanie weksli zabezpieczających ewentualne roszczenia pracodawcy. Sejmowa Komisja do Spraw...
26-06-2013 14:40
  Obowiązek alimentacyjny występuje również w czasie trwania małżeństwa. Każdy z małżonków jest obowiązany, według swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do  zaspokojenia potrzeb rodziny, którą przez swój związek z drugim małżonkiem założył. Obowiązek ten nie jest...
26-06-2013 14:35
Według danych trafiających do Narodowego Funduszu Zdrowia, osoby po 45 roku życia bardzo rzadko poddają się badaniom lekarskim, często w ostateczności i w wyniku silnych dolegliwości. NFZ, wychodząc na przeciw osobom w średnim wieku, opracowuje plan finansowania badań profilaktycznych, które to...
25-06-2013 14:18
  Prezydent podpisał ustawę o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników budżetówki, umożliwiając wliczenie okresu urlopu macierzyńskiego do czasu pracy, niezbędnego do otrzymania trzynastej pensji. Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w komunikacie Kancelarii Prezydenta, nowelizacja...
24-06-2013 17:04
  Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt założeń do ustawy nowelizującej prawo budowlane. Prawdopodobnie już wkrótce będzie możliwe wybudowanie domu jednorodzinnego bez pozwolenia na budowę. Wedle proponowanych zmian możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych domu jednorodzinnego na...
24-06-2013 16:40
  Sąd Najwyższy proponuje podwyższyć tzw. progi kasacyjne (minimalna wartość przedmiotu zaskarżenia) w sprawach pracowniczych do 25 tys. zł, tak aby wyłącznie powyżej tej kwoty strony postępowania mogły złożyć skargę kasacyjną od wyroku drugiej instancji. Zgodnie z aktualnie brzmiącymi...
24-06-2013 16:37
  Ignorantia iuris nocet, nieznajomość prawa szkodzi – mawiali starożytni. Szkodzi i słono kosztuje, szczególnie teraz, gdy prawo jest - jak nigdy wcześniej - rozbudowane i skomplikowane. Zwłaszcza prawo podatkowe.  Poprzednia ekipa rządząca przeforsowała wprowadzenie, w mojej opinii bardzo...

Strony