img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Informacje Prawne

08-07-2013 19:53
Termin „wypowiedzenie zmieniające” jest stosunkowo powszechnie używany w języku potocznym, aczkolwiek nie wszyscy zdają sobie sprawę czego tak naprawdę dotyczy i jaka jest jego funkcja. Na wstępie należy stwierdzić, że ustawodawca nie posługuje się tym pojęciem. W języku prawnym funkcjonuje...
07-07-2013 11:11
Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, Skarb Państwa może stać się właścicielem nieruchomości na podstawie XIX-wiecznych przepisów Kodeksu Napoleona. Sąd Najwyższy zajął tym samym stanowisko w sprawie działki w Łodzi, która wedle wszelkich informacji nie mała ani właściciela ani sporządzonej...
07-07-2013 10:54
Zgodnie z wyjaśnieniem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, podatnicy, którzy w latach 2007-2008 nie zdążyli w ciągu miesiąca powiadomić urzędu skarbowego o otrzymaniu spadku lub darowizny i z tego powodu musieli zapłacić podatek, mogą do 18 lipca tego roku ubiegać się o...
07-07-2013 10:37
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Głównym założeniem wprowadzanych zmian jest ograniczenie papierowej formy kontaktów z urzędami i zastąpienie jej e-komunikacją. Poza...
07-07-2013 10:27
Zgodnie z art. 94 § 5 Ustawy Kodeks pracy (k.p.) – pracodawca ma obowiązek terminowego i prawidłowego wypłacenia wynagrodzenia za pracę. Wielu pracowników nie uświadamia sobie jakie posiada prawa, w sytuacji w której pracodawca wypłaca wynagrodzenie nieterminowo. Termin wypłaty wynagrodzenia...
05-07-2013 18:43
  Zgodnie z zapisami prawa pracy, każdy pracownik, który był zatrudniony na umowę o pracę (bez względu na rodzaj tej umowy) powinien otrzymać od swojego pracodawcy świadectwo pracy. Kiedy i na jakich zasadach? O tym poniżej. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w kodeksie pracy, w razie...
05-07-2013 18:25
  7 lipca 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Główny nurt zmian dotyczy numeru PESEL w odniesieniu zarówno do powoda jak i pozwanego. Założeniem wprowadzanych zmian jest ograniczenie występowania pomyłek w sądach cywilnych oraz w trakcie czynności...
05-07-2013 18:13
  Artykuł 142 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje szczególne uprawnienie dla kobiety, która spodziewa się dziecka z mężczyzną, który nie jest jej mężem. W takiej sytuacji matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na...
05-07-2013 18:03
  Ministerstwo Finansów chce wprowadzić zmiany w przepisach normujących kontrole podatkową, tak aby zapewnić organom skarbowym możliwość sprawdzania posesji, domów, mieszkań i garaży podatników. Zgodnie z zapowiedziami Resortu Finansów, proponuje się umożliwienie organom podatkowym, za zgodą...
03-07-2013 19:59
Na ogół wszyscy wiedzą, że prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest zabronione przez prawo, nie zdając sobie jednak sprawy, że przepisy posługują się również terminem zbliżonym – stan po użyciu alkoholu, który również jest opatrzony sankcją karną. Zgodnie z art. 115 § 16 k.k., stan...

Strony