img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Informacje Prawne

23-07-2013 13:50
W reakcji na doniesienia o domniemanym amerykańskim szpiegostwie na forum Unii Europejskiej toczy się dyskusja w przedmiocie przepisów prawa dotyczących zasad ochrony danych. Kolejną jej odsłonę stanowiło nieformalne spotkanie unijnych ministrów w Wilnie.  "Co do nowej legislacji, było dzisiaj...
23-07-2013 12:08
Jak daleko sięgną starania resortu finansów w zakresie kolejnych uprawień dla funkcjonariuszy skarbowych? Kolejny pomysł zakłada możliwość nieograniczonego i prowadzonego z zaskoczenia kontrolowania przedsiębiorców. Mowa przede wszystkim o zniesieniu obowiązku ostrzegania  z siedmiodniowym...
22-07-2013 17:09
  Przez sądy pracy przechodzi fala pozwów o wypłatę pensji. Dane inspekcji pracy wskazują, że firmy są winne pracownikom setki milionów złotych. Jak podaje Rzeczpospolita, Inspektorzy pracy wykrywają rekordowe zaległości w płaceniu pensji w całej Polsce. Tylko w pierwszych sześciu miesiącach...
22-07-2013 16:42
  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę skutkuje nie tylko pracowniczymi przywilejami, ale również obowiązkami, nałożonymi na pracownika przez Kodeks pracy, przepisy BHP, wewnętrzny regulamin zakładu i specyfikę wykonywanej pracy. Naruszenie zasad określonych w powyższych regulacjach często...
22-07-2013 16:35
  Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, zakładający nowy model spółki – spółkę bezkapitałową, został przekazany do konsultacji. Projektowane zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskich spółek na rynkach państw Unii Europejskiej. Ministerstwo Sprawiedliwości...
22-07-2013 16:24
  Postępujący kryzys gospodarczy pozostaje w silnym związku z danymi na temat bezrobocia w Polsce. Dane te najczęściej pozostają pesymistyczne, niemniej warto zwrócić uwagę na najnowszy raport firmy doradczej KPMG, który stanowi jeden z nielicznych opracowań z długoterminową prognozą bezrobocia...
19-07-2013 17:02
  Każdy najemca powinien wiedzieć, jakie obciążają go nakłady na wynajmowany lokal. Zgodnie z art. 681 Kodeksu cywilnego (k.c.) najemcę obciążają drobne nakłady, do których należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi...
19-07-2013 16:56
  W obrocie gospodarczym, przedsiębiorcy posługują się najczęściej gotowymi wzorcami lub szablonami umów. Często konsumenci nie mają możliwości negocjowania warunków proponowanej umowy. Dlatego tak ważna jest lektura umowy! Wbrew pozorom czytając np. umowę przedwstępną nie wystarczy czytać...
18-07-2013 16:35
  Dnia 16 lipca w Ministerstwie Sprawiedliwości zorganizowane zostało spotkanie w sprawie obchodów Dnia Mediacji. Spotkanie odbyło się pod hasłem Masz Prawo Do Mediacji. W spotkaniu tym oprócz samych mediatorów wzięli również udział politycy, a także przedstawiciele Prokuratury Generalnej,...
17-07-2013 10:15
Mamy już m.in. Rzecznika Praw: Obywatelskich,  Dziecka, Pacjenta, Ubezpieczonych, Konsumentów. Każdy z tych rzeczników ma stać na straży praw określonej grupy osób. Czy potrzebujemy kolejnych rzeczników? Twierdząco na to pytanie odpowiedzieli posłowie. W najbliższych dniach, podczas 46...

Strony