img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Informacje Prawne

16-09-2013 18:05
  W piątek Sejm RP przyjął w głosowaniu nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, która przewiduje, a jednocześnie tworzy ramy prawne powoływania i funkcjonowania przy samorządzie gminnym rad złożonych z seniorów. Zmiany przyjęto niemal jednogłośnie (tylko dwa głosy przeciw) przy braku...
16-09-2013 16:59
  Takie rozwiązanie zakłada senacki Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt ustawy ma na celu umożliwienie rolnikom nieopodatkowanej i odformalizowanej produkcji i sprzedaży przetworzonych produktów...
13-09-2013 12:42
  Ustawa o zmianie ustawy prawo energetyczne i niektórych innych ustaw zwana małym trójpakiem energetycznym weszła w życie. Obowiązujące od 11 września 2013 r. przepisy zdecydowanie wzmocnią pozycję klientów w konfrontacji z zakładami energetycznymi. Przyjęcie tzw. małego trójpaku...
12-09-2013 18:32
  Pod koniec sierpnia br. Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz wystąpiła do Ministra Gospodarki w sprawie ujawniania przez biura informacji gospodarczej lub firmy windykacyjne informacji o zobowiązaniach przedawnionych. RPO wniósł o  zajęcie stanowiska wobec praktyki, jaką stosują firmy...
11-09-2013 14:55
  Polski Sejm przegłosował obszerną nowelizacje przepisów karnych, w szczególności kodeksu postepowania karnego oraz kodeksu karnego. Zmianie poddano także kilkanaście innych regulacji - między innymi posłowie przegłosowali zmiany w kodeksie wykroczeń.  Dzisiaj nad projektem uchwalonym przez...
10-09-2013 17:00
  Trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Mają one na celu zwiększenie efektywności wykrywania i zwalczania nieuczciwych praktyk dotyczących zmów cenowych oraz ułatwienie antymonopolowych kontroli koncentracji. Chodzi przede wszystkim o rozszerzenie i...
10-09-2013 16:46
  Istotą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że za zobowiązania spółki odpowiada się wyłącznie jej majątkiem. Istnieje jednak odstępstwo od ogólnej zasady stanowiące unormowanie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania spółki. Osoby trzecie mogą bowiem odpowiadać osobiście...
09-09-2013 16:04
  Nie każda osoba zatrudniona w firmie może odebrać  pismo z sądu – orzekł Sąd Najwyższy (V CSK 428/12), stawiając tym samym kolejny krok na drodze do wyjaśnienia przynajmniej części wątpliwości związanych z doręczaniem przesyłek sądowych. Rozpatrywana przez SN sprawa dotyczyła jednej z...
06-09-2013 16:53
  Dobiegają końca prace Ministerstwa Sprawiedliwości nad projektem nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Projekt ma być jeszcze w tym roku  przedstawiony w Sejmie. Jednym z założeń zmian w przepisach jest wprowadzenie zasady, aby w każdym sądzie rejonowym był wydział rodzinny i...
06-09-2013 16:41
  Przedsiębiorca planujący prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki, pamiętać musi że do jej założenia potrzebuje stosownej siedziby. Wynajęcie lokalu  to często wydatek przekraczający zasady racjonalnego gospodarowania młodą firmą. Dlatego też często stosowanym sposobem...

Strony