img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Informacje Prawne

30-09-2013 17:57
  Podstawową zasadą o jakiej należy pamiętać w sytuacji gdy mamy do czynienia z dziedziczeniem transgranicznym jest to, że co do zasady obowiązuje prawo ojczyste spadkodawcy. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe (dalej p.m.p.), spadkodawca w testamencie lub w innym...
27-09-2013 19:38
Testament to rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Definicja testamentu w mniej lub bardziej uszczegółowionej formie jest powszechnie znana i termin ten nie powinien nikomu stwarzać kłopotu. Sam sposób jego sporządzenia oraz zachowania formy wymaganej do ważności testamentu może już jednak...
27-09-2013 18:52
Przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, Wydziałem IV Karnym Odwoławczym zapadło interesujące orzeczenie, które w sposób znaczący może wpłynąć na skuteczność ściągania należności mandatowych w związku ze zmianą postępowania właścicieli pojazdów w przypadku konieczności wskazania członka rodziny, który...
26-09-2013 20:47
Polska podtrzymuje swój sprzeciw w sprawie dyrektywy tytoniowej UE. W szczególności nie zgadza się z całkowitym zakazem aromatyzowania wyrobów tytoniowych. Chodzi tu o produkcję papierosów typu „mentol” i innych wyrobów tytoniowych z dodatkami smakowymi. W czerwcu 2013 roku ministrowie zdrowia...
26-09-2013 20:34
Droga sądowa nie jest jedyną dopuszczalną możliwością dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy. Roszczeniami tymi są wynikające m.in. ze stosunku pracy żądania pracownika skierowane do pracodawcy, w zakresie określonego sposobu zachowania się. Mając takie roszczenia pracownik może pójść do sądu lub...
25-09-2013 19:11
Jeżeli zasądzonych przez sąd alimentów nie można uzyskać, bo dłużnik uchyla się od spełniania świadczeń lub poprostu nie jest w stanie wywiązać się z tego obowiązku z uwagi na złą sytuację materialną, uprawnieni mogą liczyć na pomoc państwa. Gdy egzekucja komornicza świadczeń alimentacyjnych od...
25-09-2013 18:58
Przepisy prawa podatkowego nie zawsze jasno i wyraźnie wytyczają drogę, którą powinien poruszać się przedsiębiorca. Sam wiceminister finansów Maciej Grabowski przyznał  ostatnio, że w Polsce jest mnóstwo absurdów i niespójności.  Niejednokrotnie zdarza się, że w spornych kwestiach inne zdanie...
24-09-2013 22:16
  Typowym zachowaniem spotykanym u osoby niedoświadczonej w przypadku otrzymania nakazu zapłaty jest oburzenie, wywołane przeświadczeniem, że Sąd wydał wyrok bez wysłuchania domniemanego dłużnika pozbawiając tym samym możliwości obrony. Nic bardziej mylnego. Pamiętać należy, iż sąd wydając...
23-09-2013 19:22
Rewolucyjne zmiany dotyczące podatku VAT czekają nas od 1 stycznia 2014 roku. Według ekspertów to największa i najdalej idąca reforma w opodatkowaniu VAT w całej historii jego funkcjonowania w Polsce. Zmodyfikowane zostaną m. in. zasady określania momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy...
23-09-2013 19:01
W ocenie Sądu Najwyższego, bank nie może odpowiadać za to, że księgowa jednej z firm będących klientami banku, fałszowała bankowe dowody wpłaty i dzięki temu procederowi ukradła pieniądze pracodawcy. Księgowa, która przez dwa lata ukradła w ten sposób ponad milion złotych, już nie żyje. Była...

Strony