img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Znany sklep ze sprzętem elektronicznym zapłaci za wprowadzanie w błąd.

 

UOKiK poinformował o ukaraniu kolejnego przedsiębiorcy za nieuczciwe praktyki względem konsumentów.  Decyzją Urzędu nr RPZ 22/2013 z dnia 25 września 2013 uznano, iż  Euro Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadził nieuczciwą praktykę rynkową, za co nałożona została kara w wysokości pół miliona złotych.

„Darmowa dostawa tylko do piątku” – tym hasłem spółka Euro Net zachęcała do zakupu w sklepie internetowym Euro.com.pl.  Według reklam na stronach internetowych, klient nie płacił za dostawę, jeśli zdecydował się na kupno do najbliższego piątku. Tak naprawdę jednak oferta w tej samej formie zaczynała się w każdy poniedziałek. Oferta okazała się jednak być mniej atrakcyjna, ponieważ wcale nie była ograniczona czasowo. Prezes UOKiK uznała, że spółka wprowadzała klientów w błąd.

Zbiorowe interesy konsumentów podlegają ochronie przed działaniami przedsiębiorców, które są sprzeczne z prawem, tj. przepisami określonych aktów prawnych oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W związku z powyższym, dla uznania działania przedsiębiorcy za niezgodnego z zawartym w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów zakazem stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów należy wykazać, iż spełnione zostały kumulatywnie trzy następujące przesłanki:

A) kwestionowane działanie jest działaniem przedsiębiorcy;

B) jest bezprawne;

C) narusza zbiorowe interesy konsumentów.

W ten sposób postępowała spółka Euro Net, właściciel sklepu internetowego Euro.com.pl, od czerwca 2012 r. do lutego 2013 r. Wprowadzeni w błąd konsumenci mogli dokonać zakupu, na który by się nie zdecydowali, gdyby nie zachęciła ich do tego reklama darmowej dostawy - wyjaśnia Urząd.

Prezes UOKiK uznała, że była to nieuczciwa praktyka rynkowa, a spółka Euro Net naruszała zbiorowe interesy konsumentów. Przedsiębiorca został ukarany kwotą 515.365 zł płatną do budżetu państwa, na wysokość kary wpływ miał fakt, iż w/w naruszenie dokonane było co najmniej nieumyślnie.

Jednocześnie Urząd stwierdził zaniechanie stosowania nieuczciwej praktyki z dniem 7 stycznia 2013. Decyzja na dzień 28.10.2013 nie jest jeszcze prawomocna.

 

Maciej Stępień, PrawoDlaKazdego.pl