img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Zaostrzenie kar dla pijanych kierowców

 

Niedawno pod obrady Sejmu trafił ponownie projekt nowelizacji przepisów Kodeksu karnego, po naniesieniu 14 poprawek przez Senat, zaostrzający kary m.in. dla pijanych kierowców.

Nowe przepisy wprowadzają zaostrzenie kar oraz środków administracyjnych wobec kierowców kierujących pojazdy w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających. Zmiany zmierzają do tego, by osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości obowiązkowo traciły prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat, zaś recydywiści tracili prawo jazdy dożywotnio.

Dożywotnio prawo jazdy stracą również kierowcy, którzy spowodowali wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub powodującym czyjeś kalectwo, będąc pod wypływem alkoholu. Jednocześnie przepisy będą umożliwiały kierowcom, którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, powrót za kierownicę, jeżeli po jakimś czasie sąd uzna, że nie zagrażają oni bezpieczeństwu w komunikacji, pod warunkiem, że samochód będzie wyposażony w tzw. blokadę alkoholową. Blokada polega na tym, że włączenie silnika samochodu zostanie uniemożliwione, jeżeli mechanizm wykryje w wydychanym przez człowieka powietrzu 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Zaostrzeniu ulegnie również karalność osób kierujących pojazdem po uprzedniej utracie prawa jazdy, bądź bez posiadania uprawnień. Czyny te będą kwalifikowane jako przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. W stosunku do osób prowadzących samochód bez uprawnień będzie możliwe orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Nowelizacja przewiduje jednocześnie możliwość zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy kierowcy, który przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h oraz za przewóz w pojeździe większej liczby osób niż określona w dowodzie rejestracyjnym.

Nowe przepisy mają na celu poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zatrzymać plagę pijanych kierowców na polskich drogach.

 

Michał Woszczyna, www.prawodlakazdego.pl