img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Urlop rodzicielski nie tylko dla matki.

 

30 września 2014r. rząd przyjął projekt nowelizacji w sprawie urlopu rodzicielskiego dla samotnych ojców, który został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, ojciec może korzystać z urlopu rodzicielskiego, gdy matka pracuje i wykorzysta pierwsze 14 tygodni urlopu, który jest zarezerwowany wyłącznie dla niej. Prawo do urlopu ojca jest prawem pochodnym, ponieważ zależy od uprawnień matki.

Po wprowadzonych zmianach, w określonych sytuacjach z urlopu rodzicielskiego będzie mógł skorzystać ojciec dziecka lub inny ubezpieczony członek rodziny. Wyżej wymienione osoby będą mogły skorzystać z tego uprawnienia w razie: śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub gdy stan matki nie pozwala na opiekę nad dzieckiem.

Zmienią się także zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótszego niż 12 miesięcy okresu ubezpieczenia chorobowego. Nowe przepisy w tym zakresie będą dotyczyć osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz innych grup zawodowych, dla których podstawą wymiaru składek jest kwota deklarowana. Ministerstwo argumentuje konieczność wprowadzenia tej zmiany dużą skalą nadużyć.

 

Agnieszka Dachowska, www.prawodlakazdego.pl