img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

UFG ocenił ubezpieczycieli komunikacyjnych w najnowszym rankingu.

Już po raz trzeci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) przygotował ranking dotyczący jakości danych przekazywanych mu przez ubezpieczycieli komunikacyjnych. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK Ośrodek Informacji UFG gromadzi i administruje ogólnopolską bazą danych o ubezpieczeniach OC i AC oraz o odszkodowaniach wypłaconych z tych polis.

Jak informuje UFG w swoim komunikacie na koniec 2013 roku w zasobach jego bazy znajdowały się informacje o  aktywnych umowach ubezpieczenia  OC dla 20,105 mln pojazdów (w 2012 r.- 19,671 mln) oraz  AC - dla 4,351 mln pojazdów (w 2012 r. - 4,352 mln), a ponadto o wypłatach odszkodowań z tych polis na łączna sumę przekraczającą kwotę 6,2 mld złotych.

Zwycięzcą tegorocznego rankingu jest Compensa, a w czołówce znajduje się jeszcze Warta i Benefia, które uplasowały się odpowiednio na drugim i trzecim miejscu. Wysokie lokaty odnotowały także Ceska Pojistovna (Proama) czwarta pozycja i Uniqa miejsce piąte. Natomiast największego skoku w rankingu za 2013 r. dokonał Link 4 przeskakując na szóste miejsce, aż o jedenaście pozycji w porównaniu z rankingiem z 2012 r.

Ranking ubezpieczycieli komunikacyjnych w zakresie jakości danych oraz procesów związanych z zasilaniem ogólnopolskiej bazy polis Ośrodka Informacji UFG, opracowano w oparciu o sześć wskaźników uwzględniających m.in. terminowość i jednoznaczność przesyłanych danych. Wydawać by się mogło, że tego typu ranking dotyczy w istocie kwestii czysto technicznych i dla ubezpieczonych nie ma realnego znaczenia, jednakże jak zwraca uwagę wiceprezes UFG Sława Cwalińska-Weychert: „Jakość danych w bazie to bezpośrednia korzyść dla klientów firm ubezpieczeniowychRzetelne i wiarygodne dane nie wymagają bowiem dodatkowych wyjaśnień, jak to się dzieje w przypadku gdy występują rozbieżności”. Jednocześnie w ocenie wiceprezes ranking pozwala pokazać klientom, że poza wysokością stawki i jakością likwidacji szkód ważnym kryterium oceny ubezpieczycieli komunikacyjnych winno być także skuteczne zarządzania ich danymi.

W okresie który uwzględnia ranking UFG, czyli w 2013 roku, Fundusz podjął wiele przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości gromadzonych danych, na czele z wynegocjowaniem nowego porozumienia między Funduszem a ubezpieczycielami - w sprawie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych. W nowej umowie, ubezpieczyciele przyjęli zobowiązania dostarczania do bazy danych najwyższej jakości oraz nakładają na siebie ograniczenia dotyczące sposobu wykorzystywania informacji uzyskiwanych z tej bazy.

Na koniec warto przypomnieć, że na podstawie art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, UFG udostępnia przez swoją stronę internetową informacje o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, bez ujawniania danych osobowych posiadacza pojazdu. Każdy zainteresowany może więc skierować do UFG zapytanie wypełniając krótki formularz za pośrednictwem portalu UFG i zweryfikować czy posiadacz wskazanego pojazdu mechanicznego zidentyfikowanego nr rejestracyjnym lub nr VIN (np. sprawca szkody) jest objęty ochroną na dany dzień.

Piotr Bryndal, PrawoDlaKazdego.pl