img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę wniesioną przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  zarzuca niezgodność z art. 20, art. 22, art. 31 ust.1-2 Konstytucji.

Artykuł 15 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi, że: „Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży”.

Zdaniem skarżącej spółki, przytoczony przepis narusza konstytucyjną zasadę wolności działalności gospodarczej, a także zasadę poszanowania wolności i autonomii woli jednostki. Ponadto, wyłączenie możliwości zawierania umów, na podstawie których pobierane będą inne niż marża handlowa „opłaty za przyjęcie towaru na sprzedaż” stanowi naruszenie jednej z podstawowych zasad – swobody umów, wynikającej wprost z art. 3531 Kodeksu cywilnego. Spółka wskazuje, że ograniczenie swobody umów poprzez regulację zawartą w przytoczonym przepisie, stanowi niedopuszczalną ingerencję w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Skargę w powyższej sprawie Trybunał Konstytucyjny rozpozna 16 października br. 

 

Agnieszka Dachowska, www.prawodlakazdego.pl