img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Prezes UOKiK ukarał NFZ karą ponad 361 tys. zł.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia to jedyny podmiot uprawniony do zarządzania pieniędzmi pochodzącymi ze składek zdrowotnych. Każdy pracownik czy zleceniobiorca, osiągający wynagrodzenie równe minimalnemu (obecnie 1680 zł), odprowadza na tę składkę miesięcznie ponad 130 zł. Szpitale i przychodnie mogą leczyć pacjentów opłacających ubezpieczenie zdrowotne i otrzymywać  refundację leczenia, tylko po zawarciu umowy z NFZ.  Przypomnijmy, że NFZ jest monopolistą na rynku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Prawo zabrania mu jednak wykorzystywania pozycji monopolisty do ograniczania konkurencji.

Postępowanie prowadzone przez UOKiK wykazało, że NFZ dyskryminował niektórych przedsiębiorców. Za sprzeczne z prawem ochrony konkurencji i konsumentów, uznano praktykę stosowaną przez NFZ związaną z oceną ofert przedsiębiorców ubiegających się o kontrakt na świadczenie usług rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Decyzja w tej sprawie zapadła po 9 miesiącach postępowania wyjaśniającego. Skargę złożył w kwietniu 2013 r. jeden z przedsiębiorców, z powodu przyjętego przez NFZ kryterium oceny ofert potencjalnych świadczeniodawców. Oceniano  ilości  wykonywanych rocznie zabiegów rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. To kryterium mogło dyskryminować część potencjalnych kontrahentów, którzy nie wykonywali rocznie określonej liczby zabiegów. Na NFZ nałożono karę finansową w wysokości 181 318 zł. Prezes UOKiK nakazała również zaniechanie antykonkurencyjnych praktyk. Druga ukarana praktyka dotyczyła regionalnego, Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który prowadził postępowanie konkursowe na udzielanie ambulatoryjnych badań rezonansem magnetycznym. W efekcie postępowania wyjaśniającego, prowadzonego od 2012 r. ujawniono, że ilość punktów  zdobytych w konkursie przez poszczególnych przedsiębiorców nie odpowiada podziałowi przyznanych im środków finansowych. Podmiot, który w konkursie zdobył 42,90 pkt, otrzymał ok. 260 tys. zł, a ten który uzyskał mniej punktów bo 36,55 otrzymał ponad 940 tys. zł.

Nie po raz pierwszy UOKiK stwierdził nadużycie pozycji rynkowej przez NFZ, co stanowi naruszenie prawa. NFZ faworyzowało już  w przeszłości kontrahentów, z którymi miało wcześniej podpisaną umowę. Wówczas kara dla NFZ wyniosła ponad 1,14 mln zł.  Decyzję podtrzymały sądy kolejnych instancji. Co istotne, prowadzone są aktualnie 3 postępowania wyjaśniające w sprawie działań NFZ.

Dla prywatnego przedsiębiorcy nałożona kara pieniężna, która może stanowić nawet 10 % przychodu osiągniętego w poprzednim roku rozliczeniowym, stanowi dotkliwą konsekwencję. NFZ zarządza jednak środkami publicznymi , pochodzącymi m.in. ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wobec powyższego kara finansowa nałożona na fundusz de facto uszczupla środki publiczne na finansowanie leczenia. Skoro UOKiK nałożył karę na Dolnośląski Wojewódzki Oddziałał NFZ, to w konsekwencji stracą na tym tamtejsi pacjenci. Mniej środków do wydania, to dłuższe kolejki do specjalisty...

Warto jeszcze dodać, iż kara wymierzona przez UOKiK oznacza, że na jej pokrycie potrzeba będzie składek blisko 3 tysięcy osób, a środki pochodzące z kar pieniężnych nałożonych przez UOKiK stanowią dochód budżetu państwa.

 

Joanna Gaik, PrawoDlaKazdego.pl