img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Koszt wpisu numerów NIP i REGON w KRS.

Od czasu wprowadzenia zasady "jednego okienka", pojawia się sytuacja, że zarejestrowana spółka działa z niekompletnymi informacjami ujawnionymi w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Dotyczy  to w szczególności numerów NIP oraz REGON.

O ile nie stwarza to większych problemów przy bieżącym prowadzeniu przedsiębiorstwa, to może wywoływać negatywne odczucia u potencjalnych kontrahentów. Skoro bowiem dana spółka nie jest do końca transparentna, a jej danych trzeba jednak trochę poszukać, to czy nie oznacza to przypadkiem że ma coś do ukrycia ? Warto się również zastanowić, jak postrzegana jest sama marka danego przedsiębiorcy w takiej sytuacji.

Dlatego też nie należy zwlekać z uzupełnieniem informacji. Szczególnie, że aktualizacja jest o wiele łatwiejsza, niż w przypadku zmiany innych danych przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 19a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, złożenie wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacyjnego „REGON” oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP), nadanego w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej na podstawie przepisów o statystyce publicznej, stanowiącego uzupełnienie pierwszego wpisu nowego podmiotu do Rejestru, a w przypadku NIP-u nadanego na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, nie podlega opłacie sądowej. Wpis dokonany w wyniku rozpoznania takiego wniosku nie podlega ogłoszeniu ponadto w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  Mówiąc w skrócie i bardziej przystępnym języku oznacza to, iż zgłoszenie uzupełnienia KRS spółki o numery NIP i REGON nie podlega jakimkolwiek opłatom poza ewentualnym pełnomocnictwem.

Warto wskazać, że chociaż nie wprowadzono ustawowego limitu  czasowego na złożenie bezpłatnego wniosku o uzupełnienie pierwszego wpisu o numer REGON oraz  NIP i wniosek w tym zakresie nie musi zostać złożony bezpośrednio po wniosku o pierwszą rejestrację, to zbyt długie odwlekanie zgłoszenia może spowodować wszczęcie przez sąd rejestrowy postępowania przymuszającego a w konsekwencji, również nałożenia grzywny.

 

Maciej Stępień, PrawoDlaKazdego.pl