img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Już wkrótce zarejestrujemy spółkę jawną i komandytową przez Internet

 

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ma celu, wprowadzenie możliwości rejestracji spółek jawnych i komandytowych przez Internet, za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przy wykorzystaniu wzorców umów udostępnionych w tym systemie, a tym samym ułatwienie dla przedsiębiorców, umożliwiające im elektroniczne załatwianie spraw. Obecnie możliwość rejestracji spółek przez Internet dotyczy tylko spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r., a część przepisów ma obowiązywać od 1 kwietnia 2016 r.

Nowelizacja będzie umożliwiała dokonywanie w tym trybie zmian w umowach spółek oraz rozwiązywanie spółek,  a także będzie przewidywała korzystne zmiany w zakresie składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego. Proponowane jest także obniżenie opłat sądowych od wniosków o wpis do rejestru spółek, których umowy sporządzone zostały za pomocą wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Opłata od wniosku o pierwszy wpis ma zostać obniżona z 500 do 250 zł, a od wniosku o zmianę z 250 zł do 200 zł.

 

PrawoDlaKazdego.pl