img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Jednolita, europejska deklaracja VAT.

Komisja Europejska zaproponowała jeden wzór deklaracji podatkowej VAT, który miałby obowiązywać na terenie całej UE. Standardowy wzór zastąpić ma obecne 28 wzorów deklaracji stosowanych w poszczególnych państwach członkowskich. Ujednolicenie deklaracji wprowadzane jest w celu ograniczenia biurokracji, ułatwienia przestrzegania przepisów podatkowych i zwiększenia wydajności administracji podatkowej w całej UE.

Jednolita unijna deklaracja VAT ma też być kolejnym krokiem na drodze do całkowitego zharmonizowania systemu podatków od towarów i usług, który choć już w dużej części wynika z wspólnych źródeł, to jednak wzór deklaracji jak i niezbędne jej elementy każde państwo ma już osobne. Jeżeli przy tym zauważymy, że ok. 13 % podatników VAT rozlicza się w więcej niż jednym państwie członkowskim, to problem robi się poważny. Jest to więc uciążliwa sytuacja dla przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie całej UE i dość poważny problem dla przedsiębiorców chcących rozszerzyć swoją działalność także na inne kraje UE. Według ustaleń tzw. Grupy Stoibera (niezależna grupa doradców KE ds. zmniejszania utrudnień administracyjnych) to jeden z największych problemów dla przedsiębiorców działających na wspólnym rynku.

Standardowa, ujednolicona deklaracja VAT obejmować będzie 5 rubryk: wysokość VAT-u należnego, wysokość podatku do odliczenia, suma podatku netto, wartość transakcji z których wynika VAT należny i naliczony. Państwa członkowskie otrzymają jednak możliwość rozszerzenia deklaracji o dodatkowe informacje, uzyskiwane od przedsiębiorców i potrzebne administracji podatkowej danego kraju. Dodatkowych informacji na deklaracji może być 21, tak więc deklaracja składać się będzie z maksimum 26 pozycji. W przypadku niektórych krajów będzie to znacząca redukcja, ponieważ obecnie ich deklaracje VAT zawierają nawet 100 pozycji.

We wszystkich krajach Wspólnoty deklaracja będzie jednolita, zarówno w treści, jak i formie. Wyeliminuje to problemy związane z różnicami, jakie występują w poszczególnych miejscach, gdzie przedsiębiorca wykonuje swoje obowiązki podatkowe. Deklaracja wypełniana będzie w języku urzędowym danego kraju.

Przedsiębiorstwa zostaną zobowiązane do comiesięcznego raportowania w formie standardowej deklaracji VAT, natomiast mikroprzedsiębiorstwa raz na kwartał. Zniesiony zostanie obowiązek składania podsumowującej rocznej deklaracji VAT. Na terenie całej UE będzie można wysłać deklaracje drogą elektroniczną.

KE proponuje także wprowadzenie jednolitych terminów składania deklaracji VAT. Projekt regulacji zakłada, że standardowo wynosiłby on miesiąc, a tylko w pewnych przypadkach dwa miesiące, licząc od daty zakończenia danego okresu rozliczeniowego.

Szacuje się, że podatek VAT stanowi 21 % dochodów państw UE. Jednocześnie tylko w 2011 roku nie pobrano należności w wysokości 193 mld €. Na uszczelnieniu systemu zyskają jednak także sami przedsiębiorcy. Obniżenie kosztów europejskich przedsiębiorców po wprowadzeniu jednolitej deklaracji VAT może sięgnąć nawet 15 mld €. Regulacje wejdą w życie prawdopodobnie w 2017 roku.

Paweł Chrząszcz, PrawoDlaKazdego.pl