img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Kto udziela porad prawnych w PrawoDlaKazdego.pl?

W PrawoDlaKazdego.pl porad prawnych udzielają jedynie prawnicy – doświadczeni specjaliści w danej dziedzinie prawa. Zatrudniamy prawników, doktorantów, aplikantów oraz radców prawnych.

Jakie są kryteria wyceny przez Państwa porad prawnych?

Wszystko zależy od zawiłości i obszerności materii jaka ma być tematem porady prawnej. Do każdego pytania podchodzimy indywidualnie, a wycenę przesyłamy dopiero po wstępnej analizie prawnika.

Jak długo trzeba czekać na wycenę i odpowiedź na moje pytanie?

W PrawoDlaKazdego.pl pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Wycenę pytania otrzymają Państwo maksymalnie w 24 godziny od jego zadania, a odpowiedź, maksymalnie w 72 godziny od zaksięgowania środków na naszym koncie. W praktyce, terminy te są jednak znacznie krótsze.

Co zrobić w sytuacji gdy zapomnę swojego loginu lub hasła? Czy muszę jeszcze raz rejestrować na portalu PrawoDlaKażdego.pl?

W przypadku utraty hasła lub loginu proszę przejść do sekcji Logowania portalu i kliknąć link „Nie pamiętam hasła”. W takim przypadku, po wpisaniu prawidłowego adresu e-mail, nowy login i hasło zostaną automatycznie wygenerowane i przesłane na Państwa adres poczty elektronicznej.

Ile czasu jest ważne moje konto użytkownika na Państwa portalu?

Konto użytkownika nie jest limitowane w czasie. Użytkownik może w każdej chwili zalogować się i z niego skorzystać w celu uzyskania opinii prawnej.

Czy w przypadku gdy w treści podanego przeze mnie stanu faktycznego podam błędne dane lub będę chciał/chciała coś uściślić czy istnieje szansa zmodyfikowania mojego stanu faktycznego?

Oczywiście - w przypadku gdy Klient uzna, że chce zmienić stan faktyczny lub podać więcej informacji może to zrobić, jednakże nie później niż do uzyskania przez niego odpowiedzi na zadane pytanie. Proszę jednak pamiętać, iż po otrzymaniu od nas odpowiedzi, przysługuje Państwu prawo do zadawania dodatkowych pytań, mających na celu jej uszczegółowienie lub dodatkowe wyjaśnienie.

Czy podejmujecie się Państwo również opiniowania umów handlowych pod kątem zgodności z prawem i korzystności dla strony która ją zawarła?

Tak - w ramach prowadzonej przez nas działalności prawniczej zajmujemy się także audytem umów cywilnoprawnych. Nasz prawnik, analizując umowę poinformuje Państwa o ewentualnych niezgodnościach z prawem lub niekorzystnych zapisach, wyjaśni powody oraz zaproponuje najlepsze rozwiązanie.

Czy jest możliwość zamówienia u Państwa opinii prawnej z podpisem i pieczęcią radcy prawnego lub adwokata?

Tak. W PrawoDlaKażdego.pl są zatrudnieni radcy prawni, współpracujemy z adwokatami, dlatego nie problemu aby zamówić u nas opinię czy pismo, na którym będzie widniała pieczęć i podpis radcy prawnego lub adwokata. Oczywiście powyższa usługa wiąże się z uiszczeniem przez klienta dodatkowej opłaty.

Czy świadczycie Państwo usługi zastępstwa procesowego?

Tak. Jednakże na chwilę obecną świadczymy usługi zastępstwa procesowego jedynie na obszarze województwa małopolskiego. W niedalekiej przyszłości powyższa usługa będzie dostępna na obszarze całej Polski.

Czy w przypadku świadczenia przez Państwo usługi zastępstwa procesowego muszę skontaktować się z Państwem osobiście np. w siedzibie Firmy?

Niekonieczne. W zależności od złożoności sprawy np. jeżeli sprawa dotyczy pozwu o nakaz zapłaty obecność Klienta w siedzibie Firmy nie jest wymagana.

Czy mogę żądać usunięcia moich danych osobowych po skorzystaniu z Państwa usług?

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, w przypadku gdy wpłynie do nas takowa prośba od klienta, jesteśmy zobligowani do usunięcia jego danych identyfikacyjnych.

Czy w ramach świadczonych przez Państwa usług wystawiacie Państwo faktury VAT?

Tak. Jednakże w takim wypadku Klient proszony jest o podanie w Formularzu lub przesłanie na adres e-mail: faktura@prawodlakazdego.pl danych niezbędnych do jej wystawienia: imię i nazwisko lub firmę, adres oraz NIP lub PESEL.