img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

E-historia auta i autobusu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło dwie bezpłatne e-usługi pozwalające uzyskać informacje o historii konkretnego egzemplarza samochodu czy autobusu. Historia Pojazdu i Bezpieczny Autobus, bo takie nazwy posiadają te usługi, skierowane są głównie do nabywców samochodów używanych i korzystający z komunikacji autobusowej, nie tylko tej świadczącej usługi na dłuższych trasach, ale także lokalnej.

Dzięki Historii Pojazdu (www.historiapojazdu.gov.pl) nabywający używane auto będzie mógł zweryfikować, czy składane przez sprzedającego zapewnienia mają odbicie w rzeczywistości. Zakres zgromadzonych w serwisie danych obejmuje informacje o posiadaniu przez pojazd obowiązkowego ubezpieczenia OC, badania technicznego, stanie licznika podczas ostatniego badania technicznego (dostępne od 2014 r.), danych technicznych pojazdu, liczbie właścicieli oraz czy pojazd nie był skradziony.  

Teoretycznie wszystkie dane powinny być wiarygodne, gdyż serwis opiera się na informacjach zgromadzonych w prowadzonej na podstawie ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Centralnej Ewidencji Pojazdów. W praktyce nie jest aż tak „różowo”. Nawet sam Centralny Ośrodek Informatyki MSW przyznaje, że mogą występować błędy spowodowane mankamentami w przepływie informacji między ewidencją CEP, a bazą Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Do UFG spływają dane od różnych ubezpieczycieli i na tej linii też mogą występować pewne opóźnienia, które przełożą się bezpośrednio na wiarygodność danych w Historii Pojazdów. Pamiętać też trzeba, że nie zawsze otrzymamy stan licznika interesującego nas pojazdu. Wynika to z faktu, że rozporządzenie nakładające na diagnostów obowiązek wpisywania stanu licznika podczas wykonywania badania technicznego pojazdu obowiązuje od 2014 roku, więc pojazdy, których ostatni przegląd dokonywany był jeszcze w 2013 roku nie były objęte tą procedurą.

Aby dokonać sprawdzenia pojazdu na historiapojazdu.gov.pl trzeba znać jego numer VIN (unikalny numer pojazdu nadawany przez producenta), datę pierwszej rejestracji pojazdu i jego numer rejestracyjny.

Na analogicznych zasadach działa e-usługa Bezpieczny Autobus (www.bezpiecznyautobus.gov.pl), jednakże jest ona skierowana bardziej w kierunku weryfikacji zapewniającej bezpieczeństwo podróży.

 

Paweł Chrząszcz, www.prawodlakazdego.pl