img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Czy przekazanie darowizny zwalnia od podatku?

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na tymże terytorium, m.in. w drodze darowizny, podlega podatkowi. Ideą funkcjonowania tego podatku jest fakt, że obdarowany czy spadkobierca uzyskuje nieodpłatnie korzyść majątkową, co gdyby nie wprowadzenie odrębnych zasad opodatkowania dla takich czynności, podlegałoby zapewne podatkowi dochodowemu.

Na tle idei korzyści płynącej z otrzymanej darowizny pojawiło się pytanie, czy opodatkowanie darowizny pozostaje aktualne, jeśli obdarowany przekazał przedmiot darowizny dalej, w związku z czym nie ma już po jego stronie żadnej korzyści związanej z nieodpłatnym uzyskaniem własności rzeczy. Do Urzędu Skarbowego skierowano więc wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Sprawa dotyczyła lekarza, który w ramach swojej działalności gospodarczej chciał zawrzeć z pewną spółką umowę darowizny produktu leczniczego, docelowo przeznaczonego dla chorych. Produkt leczniczy przedstawiał wartość ok. 2,5 mln złotych i miał być stosowany u chorych nieodpłatnie, jako element usługi medycznej, przy czym jego finansowanie nie jest finansowane ze środków publicznych. Powstało zatem pytanie, czy przekazanie otrzymanej darowizny produktu leczniczego dalej, pacjentom, wpłynie na brak opodatkowania tej czynności podatkiem od spadków i darowizn.

Odpowiedź organu podatkowego była negatywna. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 lutego 2015 r., sygn. akt IBPBII/1/436-359/14/MCZ, stwierdzono, że „fakt, iż lekarz, nabyty w drodze darowizny produkt leczniczy przekaże następnie pacjentom w żaden sposób nie wpłynie na opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn umowy darowizny”. Skutkiem będzie więc obowiązek zapłaty odpowiedniego podatku.

 

Karolina Wąsikowska, www.prawodlakazdego.pl