img src="http://cookie.gazeta.pl/noScriptCookie.servlet?t=[timestamp ]" style="… "/>

Czas trwania promocji musi być zawsze podany!

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z grudnia 2010 r., nakładającą na kontrolowaną spółkę karę w wysokości 117 tyś. złotych. UOKiK zarzucił spółce naruszenie obowiązku rzetelnego, pełnego i prawdziwego informowania konsumentów o składanej przez przedsiębiorcę ofercie.

Sprawa dotyczyła zorganizowanej przez spółkę promocji, która polegała na loterii nagród, w której konsument brał udział jeżeli kupił dwa produkty i wysłał wiadomość SMS w odpowiednim terminie. Informacja o czasie trwania promocji była zawarta w regulaminie dostępnym na stronie internetowej, jednakże nie było jej podanej na opakowaniu produktu. Produkty promocyjne były  po tym okresie wciąż dostępne w sprzedaży. W ocenie UOKiK taka sytuacja mogła skłaniać konsumenta do nabywania produktów spółki w celu wzięcia udziału w loterii, a to godziło w swobodne podjęcie przez niego decyzji. Ponadto z powodu braku na opakowaniach informacji o terminie nadsyłania zgłoszeń, konsument mógł wysłać SMS-a (za 61 groszy) po dacie rozstrzygnięcia konkursu. Zdaniem UOKiK, działania spółki godziły nie tylko w interes ekonomiczny klienta ale i osobisty, mógł się on czuć bowiem wprowadzony w błąd i potraktowany nieuczciwie.

Wyrok wydany w sprawie jest prawomocny (sygn. akt VI ACa 1954/13).

 

Patryk Hatak